top of page

Bitkisel Yağlar BLOG

Yağların Fiziksel Özelliklerine Göre İsimlendirilmesi (Sabit Yağlar - Uçucu Yağlar)

Neden Uçucu yağlar ve sabit yağlar şeklinde isimlendirilir?


Birçok yerde rastlandığı üzere bitkisel yağlar uçucu yağlar ve sabit yağlar şeklinde ayrılarak arz edilmektedir. Peki, bitkisel yağların uçucu veya sabit yağ ayırdımı neye dayanarak, nasıl yapılmaktadır?Bitkisel Yağ asitlerinin fiziksel özellikleri karbon zincirinin uzunluğuna göre ve molekül dizilimindeki çift bağ yapısına göre belirlenmektedir.


Karbon sayısı 10 karbona kadar ihtiva eden yağ asitleri adı ısıda sıvı formdadır ve uçucu özelliğe sahiptir. Bu sebeple uçucu yağlar diye isimlendirilmektedir.Daha fazla sayıda karbona sahip olanlar (12:0 ve daha büyük zincirli doymuş yağ asitleri) vucut sıcaklığında katıdır. Bunların erime noktaları molekül ağırlığının artması ile yükselir. Bilinen bütün doymamış yağ asitleri oda ısısında sıvıdır. Çift bağ sayısı arttıkça daha düşük derecelerde de sıvı kalabilirler. Örn. 18:2 doymamış yağ asitleri 0 ° C de sıvıdır.Doymamış yağ asitleri taşıdıkları çift bağlar sayesinde yüksek reaksiyon yeteneğine sahiptir. Karbon sayıları 10 dan fazla çift bağa sahip yağ asitlerinden oluşan bitkisel yağlar ise sabit yağlar olarak isimlendirilmektedir.


Özetle bitkisel yağlardaki uçucu ve sabit yağlar isimlendirilmesi karbon sayılarının neticesindeki ısı karşısındaki fiziksel hallerine göre sınıflandırılmıştır.Son Yazılar

Hepsini Gör

Tıbbi Aromatik Uçucu Bitkisel Yağlar

Bitkilerin kök, gövde, yaprak, kabuk ve çiçek kısımlarının; su buharı distilasyonu, süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu veya çözücülü ekstraksiyon gibi methodlarla işlenerek; uçucu nitelikde elde

bottom of page