top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ;

SÖZLEŞME KONUSU TARAFLAR;

Satıcı: Ergun KESMEZ (www.ciftcizade.com)

Adres: Çağlayan Mah. 2009 Sokak No:19 Muratpaşa/ANTALYA

Tel: 0242 241 66 44 || 0533 704 68 68

e-mail: info@ciftcizade.com

Alıcı:

Adres:

Tel:

e-mail:

 

SÖZLEŞME KAPSAM VE KONUSU;

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın (Tüketici müşteri); Ergün KESMEZ'e ait www.ciftcizade.com web sisteminde(“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

SÖZLEŞME KONUSU MALIN NİTELİKLERİ VE BEDELİ;

Çiftçizade web sistemimizden alışveriş yapan gerçek kişileri ve tüzel kişilikleri kapsar. Çiftçizade  www.ciftcizade.com adresinde yemeklik sıvı bitkisel yağ, esansiyel aromatik yağlar, soğuk sıkım bitkisel yağlar ve kozmetik amaçlı bitki yağları satışı yapmaktadır. E-satış sistemimizde satışı yapılan tüm ürünler ilgili üreticiler tarafından yasal zeminde ve ilgili bakanlık yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiş veya gerekli izinle ithal edilmiş nihai kullanıcı ürünleridir.

e-satış mağazası üzerinden satın alımlarınızda havale ile ödeme, kapıda ödeme ve kredi kartı ödeme seçenekleri mevcuttur. Kapıda ödeme seçenekleri satıcının kargo firmaları ile arasındaki sözleşme koşullarını kapsar. Satıcı ve 3. Tüzel kişilik arasındaki sözleşme kapsamındaki ücretler, alıcıya satış esnasında beyan edilerek satış gerçekleşir. Satın alım işlemini yapan tüketici bunu kabul etmiş sayılır. Kredi kartı ile taksitsiz ve taksitli alışverişlerde vade farkı uygulamaları ödeme ekranında alıcıya bildirilir.Satın alımı gerçekleştiren alıcı bunu kabul etmiş sayılır.

SÖZLEŞME KONUSU MALIN TESLİMİ VE TESLİMAT ŞEKLİ;

Satıcı en geç 4 iş gününde malı kargo firmasına teslim edecek, mal en geç 7 iş gününde alıcıya teslim edilmiş olacaktır. Teslimat satıcının anlaşmalı kargo firması aracılığıyla gerçekleşecektir. Kargo ücreti kampanya kapsamları dışında ise, satış esnasında kargo tercihi sayfasında alıcıya beyan edilecek, satın alımı gerçekleştiren alıcı bunu onaylamış kabul edilecektir.

 

 ALICININ BEYAN VE TAHADDÜTLERİ

Alıcı, ciftcizade.com da yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve elektronik ortamda teyit etmekle ve malın ödeme işlemini gerçekleştirmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce kontrol etmeli, tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim almamalıdır. Teslim alınması durumunda sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

 

SATICI BEYAN VE TAHADDÜTLERİ;

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

CAYMA İADE HAKKI;

Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler; 'iade ve değişim koşulları' ile belirtildiği gibi satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde ürünün iade edilmesi zorunludur. 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

Cayma iade işlemleri iletişim, tel ve adres bilgileri sözleşmede satıcının beyan ettiği iletişim bilgileridir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR;

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri

Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler

Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

UYUŞMAZLIKLAR VE SONUCU;

Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, ürün bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli 1.161,67 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

 

01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

 

TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Doğuş Planet’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YÜRÜRLÜK

İş bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş, ön bilgilendirme niceliğindedir ve  yürürlüğe girmiştir.

bottom of page