Yağ Laboratuvar Kuralları

Bitkisel yağlar labaratuvar

Laboratuvarda Dikkat Edilecek Kurallar

Laboratuvarda Dikkat Edilecek Kurallar

Laboratuvar çalışma alanınız sırasında gerek güvenlik gerekse deneylerden başarılı sonuç alabilmek için aşağıdaki kurallara mutlaka uyunuz.
1-Çalışmaya başlamadan önce deneylerde ve yapılacak çalışmalarınızda kitabınızı, notlarınızı, kaynaklarınızı tekrar gözden geçirin.
2-Laboratuvar çalışmaları = süresince beyaz bir önlük giyiniz.
3-Deney materyal ve malzemelerini önceden eksiksiz olarak hazırlayınız.
4-Kullanacağınız malzemelerin temizliğini kontrol ediniz, değilse temizleyiniz.
5-Çalışmaya başlamadan önce çalışma ortamını temizleyiniz.
6-Deneyin gerektirdiği özelliklere sahip kimyasal maddeleri kullanmaya özen gösteriniz.
7-Deney yöntemini uygularken yöntemin gerektirdiği tüm koşulları yerine getirmeye dikkat ediniz.
8-Kimyasal maddelerin üzerindeki uyan işaretlerine dikkat ediniz. Zararlı maddelerle çalışıyorsanız gerekli önlemleri alınız.
9- Çalışmalar sırasında eller vücudun diğer kısımlarına temas ettirilmemelidir.
10-Laboratuvara işi olmayan kişiler yada ziyaretçi alınmamalıdır.
11-Laboratuvarda herhangi bir yiyecek içecek tüketilmemelidir.
12-Laboratuvarda haşere böcek sinek vs canlıların bulunmadığı tespit edilir
13-Çalışmanızı tamamladıktan sonra deney malzemelerinizi ve çalışma ortamını temiz bırakınız.
14-İnsan ve çevre sağlığı için zararlı kimyasal maddeleri lavabolara dökmeyiniz. Bu tip atıkların uzaklaştırılması için laboratuvar sorumlularından yardım isteyiniz.
15-Laboratuvardan çıkarken çalışmasına gerek olmayan cihazların kapalı olup olmadığının kontrolünü yapınız.

Deney Rapor Kuralları

1. DENEYİN AMACI: Bu başlık altında kısa, sade ve net bir biçimde deneyin amacı yazılır.
2. TEORİK BİLGİLER: Bu bölümde deneyin anlam ve önemi üzerinde durulur, Kimya Mühendisliğindeki kullanım amaçlarından, faydalarından ve diğer gerekli temel bilgilerden bahsedilir. Bu bölüme yazılanlar konunun temelini teşkil etmeli, fazla, gereksiz ve tekrar bilgilerden kaçınılmalı, sade ve net bir şekilde yazılmalıdır. Bu bölüme deney hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler de yazılabilir.
3. DENEY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Deneyde kullanılan aletlerin isimleri yazılır. Var ise deney düzeneğinin şekli bu kısımda verilir. Deneyde kullanılan kimyasal maddeler kimyasal formülleri ile birlikte verilir.
4. DENEYİN YAPILIŞI: Deneyin Yapılışı düz metin şeklinde gerekirse maddeler halinde yazılabilir veya şematik olarak gösterilebilir.
5. VERİLER VE HESAPLAMALAR: Bu bölüme gerekirse deney sırasında elde edilen veriler ve yapılmasına ihtiyaç duyulan hesaplamalar yapılır. Gerekli olduğunda grafikler ve tablolarla desteklenebilir.
6. DEĞERLENDİRME VE YORUM: Deney sırasında yapılan gözlemler neden sonuç ilişkisi içerisinde anlatılabilir. Deney yapılırken kafalarda oluşan soruların cevapları aranır ve yazılır.
7. KAYNAKLAR Raporda kullanılan tüm bilginin kaynağı bu başlık altında belirtilmelidir.

Rapor için: Yazarların adı (kısaltılarak) ve Yazarların soyadı, “Eser adı”, baskı numarası, Yayınevi, Yayın yılı.
Makale için: Yazarların adı (kısaltılarak) ve Yazarların soyadı, “Eser adı”, Dergi adı, cilt num., sayfa num., ay ve yılı.
İnternet veya uygulama notları için: Hazırlayan kurumun veya biliniyorsa hazırlayan kişinin adı, “dökümanın adı”, alındığı internet kaynağının adresi, yılı.