Bitkisel Yağlar ve Mineraller

Bitkisel Yağlarda Mineral Yağ Aranması

Bitkisel Yağlarda Mineral Yağ Aranması

Yöntemin Prensibi Bu yöntem ile bitkisel yağlara mineral yağların katılıp katılmadığı tespit edilir.
Kullanılan Kimyasallar : 0.5 N etanollu potasyum hidroksit çözeltisi

Bitkisel Yağlarda Mineral Yağ Aranması Deneyin Yapılışı Deney tüpüne 10 damla deney numunesi koyulur. Üzerine 5 ml etanollu potasyum hidroksit çözeltisi eklenir. Tüpün içerisine bir kaç tane kaynama taşı ve bir cam boru yerleştirilerek 20 dakika boyunca 90° C’ deki bir su banyosunda kaynatılır. Bu süre sonunda tüp alınarak üzerine büret yardımı ile 1 ml saf su eklenir ve iyice çalkalanır. Tüpün içerisinde bulanıklık olununcaya kadar su eklenmeye ve çalkalanmaya devam edilir. En az 5 ml saf su eklendikten sonra bulanıklılığın oluşmaması mineral yağın bulunmadığını gösterir. Bu deney sonucunda herhangi bir şüpheye düşülürse sabunlaşmayan madde tayini yapılarak bulunan değer bitkisel yağ standartındaki değerlerle karşılaştırılmalıdır.

AMAÇ ve KAPSAM
Yağlara mineral yağ katılıp katılmadığını tespit etmek. ( Sabunlaşmayan madde tayini yapılmış ve bitkisel yağ standartlarına uygun sonuçlar alınmışsa bu deney uygulanmaz.)

ALET EKİPMAN

Hassas laboratuvar terazisi
Su Banyosu

KİMYASALLAR
KOH Çözeltisi :15 g KOH 10 mL suda çözülür.
Etanol : %95 lik

İŞLEM
1 mL örnek deney tüpüne alınır. Üzerine 1 mL etanollu potasyum hidroksit çözeltisi, 25 ml etanol ilave edilir. Birkaç kaynama taşı ve bir cam boru yerleştirilerek yaklaşık 5 dakika su banyosunda kaynatılır. Su banyosundan alınır ve 25 mL su katılarak çalkalanır. Bulanıklığa bakılır.

HESAPLAMA
Yağda % 0,5 den fazla mineral yağ bulunması halinde çözeltide bulanıklık oluşur.

Bitkisel Yağlarda Mineral Yağ Aranması Makelemizde verilen bilğiler tamamen bilği mahiyetinde web sitemizde yer verilmektedir…